چرا شرکت رایانه پرداز اشکان

شرکت رایانه پرداز اشکان با شماره ثبت 10927 و دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به شماره 10220159505 با 10 سال سابقه فعالیت نرم افزاری کار خود را بصورت رسمی و ثبت شده از سال 84 با اتکاء به نیروی متخصص فنی و مدیریتی خود بعنوان صاحبان شرکت آغاز کرد .

با ما بیشتر آشنا شوید